Skip to content Skip to navigation

Faculty

Weijin Gu Associate Professor

Research Interests: 
Organic Synthesis,Functional Organic Compounds
Bio: 

Journal Articles

1. Xu, Guang-Yang; Zhu, Cheng-Hao; Gu, Wei-Jin; Li, Jian; Sun, Jiang-Tao. Gold(I)-Catalyzed DiazoCross-Coupling: A Selective and Ligand-Controlled Denitrogenation/CyclizationCascade,Angew.Chem.Int.Ed. 2015, 54,883–887.

2. Liu, Ping; Gao, Yong-Yuan; Gu, Wei-Jin; Shen, Zi-Yan; Sun, Pei-Pei. Regioselective Fluorination of Imidazo[1,2‑a] pyridines with Selectfluor in Aqueous Condition, J. Org. Chem. 2015, 80, 11559.

3. Sun, Jiang-Tao; Gu, Wei-Jin; Huang, Yi-Jun; Pan, Xu; Zhu, Cheng-Jian, Salan-Vanadium Catalyzed Enantioselective Desymmetrization of meso-Epoxides with Aromatic Thiols, Letters in Organic Chemistry. 2009, 6(4), 329.

 

Contact

Email: gwjchem2012@126.com

Tel: +86-25-85891767