Skip to content Skip to navigation

Research

Power System and Smart Grid Technologies

Leader: Minqiang Hu Members: Minqiang Hu, Qi Wang, Tianran Li, XiaoboTang, Yu-Qing Bao Introduction The research of this group is focused on the power system...

Electrical Engineering

Approval Year: 2003 Leader: Enrong Wang Members: Xueli Chen, Rong Ju, Huaren Wu, Yang Zhao, Fuhong Min, Qi Wang, Tianran Li, Gang Ma, Yushou Chen, Wei Yan,...

Electrical Equipment & Electromagnetic Compatibility Engineering Laboratory , Jiangsu Province

Approval Year:November, 2012 Leader: Yang Zhao Members: Shijin Li, Qi Wang, Wei Yan Introduction The Electrical Equipment & Electromagnetic Compatibility...

Jiangsu Key Laboratory of 3D Printing Equipment and Manufacturing

Approval Year:July, 2013 Leader: Jiquan Yang Member: Jianfei Yang,Chunmei Feng, Aiqing Guo, Xin Qiu,Liya Zhu, Na Li, Mei Zheng, Yijian Liu,Ziyong Mo,Jihong...